Memoriu HORETIM – industria ospitalității la 23.10.2020

CĂTRE
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
În atenția Doamnei Liliana Oneț, Prefectul Județului Timiș

Stimate Doamne, Stimați Domni,

PATRONATUL HO-RE (HOTELURI SI RESTAURANTE) TIMIȘOARA, având sediul social în
Mun. Timisoara, Str. Romulus nr. 12, judet Timis, C.I.F. 39111969, Nr. Inregistrare in Registrul Org. patronale 2/06.06.2019, Înființată prin Hotărârea 5752/24.04.2019 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin Doamna Corina Macri, Președinte, formulează prezentul

MEMORIU

Prin care, având în vedere:
a) Comunicarea subscrisei din data de 13.10.2020, înregistrată la Instituția Prefectului Județului Timiș sub nr. 10068/14.10.2020;
b) Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
c) Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
d) Hotărârea CNSU nr. 47/5.10.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
e) H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că, din structura fiecărui Comitet Județean pentru Situații de Urgență, trebuie să facă parte și manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activității, pot constitui factor de risc potențial generator de situații de urgență;
f) Hotărârea 48/23.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, din care rezultă că industria HORECA este considerată de autorități, în acest moment, în contextul creșterii gradului de infectare cu SARS – COV 2, un factor cert de risc;
g) Că subscrisa este autoritate reprezentativă a industriei ospitalității în județul Timiș;
h) Că expunerea de motive relevată de Hotărârea nr. 48/23.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș nu conține referiri la studii medicale și statistice referitoare la impactul industriei HORECA asupra creșterii ratei de răspândire a infectărilor cu noul SARS COV 2;
i) Că Hotărârea CNSU 47/05.10.2020, în Anexa sa, relevă doar MĂSURI CARE POT FI DISPUSE DE AUTORITĂȚI, sintagma anterioară nereprezentând o normă juridică obligatorie, imperativă pentru CJSU, ci doar o normă, cel mult, de recomandare;
j) Că, în interpretarea dată normei relevate de Anexa la Hotărârea CNSU 47/05.10.2020, măsurile recomandate de Guvern pot fi luate doar în condițiile dovedirii necesității lor;
k) Că dovada nu poate fi reprezentată de simple supoziții ale autorităților, ci de studii medicale și/sau statistice furnizate de D.S.P. Timiș,

VĂ SOLICITĂ

Să reveniți asupra măsurii de suspendare a activității și să dispuneți:
1. Eliminarea restaurantelor de pe lista activităților cu risc de răspândire a COVID-19 și, astfel, permiterea funcționării fără sincope, cu un set de măsuri agreate în prealabil cu reprezentanții industriei și respectate de către toți operatorii;
2. Restituirea datoriilor statului către proprietarii de restaurante:
• TVA de recuperat și CASS- sume restante încă de la inceputul anului;
• Șomaj tehnic și 41,5% – sumele restante din lunile iulie- august;
3. Reeșalonarea datoriilor pe 12 luni, luând în considerare plata acestora începând cu Iulie 2021;
4. Extinderea modelului Kurzarbeit până la 80% din totalul orelor de muncă;
5. Ajutor de stat sub forma a 20% din diferența cifrei de afaceri înregistrate de operatori în 2020 vs 2019;
6. De asemenea, pe plan local, susținem reducerea cu 50% a nivelului taxelor și impozitelor locale (impozit clădiri, terenuri, taxă hotelieră) pentru următorii doi ani, doar pentru operatorii din HORECA, pentru sprijinirea revenirii acestei industrii.
Considerăm că, în această perioadă, restaurantele, cafenelele și barurile pot funcționa cu respectarea unor măsuri de distanțare fizică impuse de autorități.

Pentru următoarele MOTIVE:

I. ASPECTE DE ORDIN PROCEDURAL ȘI GENERAL
H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, prevede că, din structura fiecărui Comitet Județean pentru Situații de Urgență, trebuie să facă parte și manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activității, pot constitui factor de risc potențial generator de situații de urgență.

Măsurile dispuse cu privire la industria HORECA nu sunt justificate prin studii medicale și/sau statistice, neexsitând niciun studiu care să justifice necesitatea luării măsurilor dispuse prin Hotărârea 48/23.10.2020.

Ținem să vă reamintim că, în județul Timiș, ar fi fost normal să se dispună obligația purtării măștii de protecție încă de la atingerea ratei de 1,5 la 1000 locuitori și să se solicite organelor de control să asigure respectarea acestei măsuri, în condițiile în care masca este singurul mijloc de protecție unanim recunoscut. În plus, până la data apariției Hotărârii 43/13.10.2020, o serie de activități care, aparent, pot avea un impact mai mare asupra creșterii ratei de răspândire, au funcționat fără restricții (săli de sport, cluburi în are liber, săli de evenimente, săli de jocuri de noroc etc.).

Considerăm că, după mai bine de 7 luni de la apariția pandemiei, atât autoritățile locale, cât și cele centrale, aveau obligația civică de a comanda studii medicale și statistice, în baza cărora să fie luate măsurile de limitare a răspândirii infectărilor. Este inacceptabil ca toate măsurile să fie dispuse fără
temei științific, ci doar pentru a justifica o aparentă implicare a autorităților în combaterea pandemiei.

Pandemia nu poate fi combătută decât prin adoptarea unor măsuri fundamentate științific. Subscrisa observă că autoritățile au ezitat să dispună obligativitatea purtării măștii în toate spațiile publice până ieri, 23.10.2020, ceea ce a determinat, mai mult decât orice altă activitate economică interzisă, creșterea ratei de răspândire.
Nu cerem altceva, doar tratament egal cu al celorlalte sectoare de activitate. Dacă se susțin afirmații că în acest mediu există un risc crescut de răspândire a virusului, cerem avizul specialiștilor, deoarece din comunicarea noastră cu medici, cercetători, statisticieni implicați în domeniu, organe de control și verificare, informații la nivel mondial, nu există niciun studiu care să confirme transmiterea periculoasă a virusului în mediul horeca. Atunci de unde aceste recomandări și
sancțiuni?

Redeschiderea restaurantelor la interior a avut loc la 01.09.2020. Niciun domeniu de activitate nu a fost atât de aspru restricționat. În schimb, toată perioada de vară, autoritățile au permis funcționarea unor cluburi și discoteci, săli de evenimente care funcționau în spații ce nu puteau fi catalogate „clădiri”, întrucât inventivitatea poate eluda legea. Aceste locații, aparent în aer liber, în fapt, în spațiu închis, au generat creșterea ratei de infectare.

Subscrisa își manifestă îngrijorarea pentru modul discreționar în care se acționează.

 

II. CONSIDERAȚII SPECIFICE INDUSTRIEI HORECA, A CĂREI BLOCARE ARE UN
PUTERNIC IMPACT SOCIAL
Industria HORECA reprezenta la inceputul anului 2020 peste 600 de societăți comerciale cu capital 100% românesc, având o cifră de afaceri de peste 200 milioane euro și peste 6000 de angajați. Pe langă aceștia, din conexiunea cu această industrie, 7500 de mici activități, liberi profesioniști contribuiau
la echilibrul financiar și susținerea economiei județului Timiș.
Prin efect înlănțuit, prosperitatea HORECA asigura o piață de desfacere importantă pentru producătorii agricoli locali, producătorii și distribuitorii de materii prime, furnizorii de servicii auxiliare: mentenanță, curățenie, transport, ambalaje, producătorii de programe specializate, agregatorii și platformele de distribuție online, susținea un consum major de combustibil, energie, apă, gaze naturale.

În urma acestei pandemii, s-a generat o criză economică fără precedent, total imprevizibilă, dar ale cărei costuri le suportă în cea mai mare majoritate industria ospitalității. Se pare că acest domeniu de activitate este vinovat pentru răspândirea virusului SARS COV, altminteri necontrolabil.

Impactul acestor mesaje transmise comunității despre HORECA a dus la scăderea cifrei de afaceri cu peste 70%, dupa prima jumătate a anului.

Probabil că, până la sfârșitul anului, mulți antreprenori vor da faliment, iar cei care au posibilitatea de a îngheța afacerile până în mai 2021, o vor face, cu costuri cât se poate de mici pentru ei, dar generând o povară imensă pentru stat și sistemul medical, trimițând în șomaj atâtea mii de angajați, în prag de iarnă, fără nicio altă opțiune de supraviețuire.
Din păcate, patronatul din această industrie a investit mult în pregătirea resursei umane, a creat scoală de învățamânt dual, a acordat beneficii și stimulente pentru susținerea angajaților, pe care acum sunt nevoiți să îi abandoneze, fără drept de apel.

Deschiderea teraselor la 01.06.2020, nu a însemnat o revenire a activității. Sunt multe afaceri (hoteluri, restaurant) cu investiții masive în domeniu care nu au avut terase și, de aceea, au funcționat pe avarie întreaga vară.

Deschiderea teraselor, pe de altă parte, nu a atras o creștere a numărului de persoane infectate.
Creșterea numărului de îmbolnăviri s-a produs în prima fază, la două săptămâni de la începerea vacanțelor la nivel national, perioadă în care Timișul a respectat reglementările în vigoare și nu a înregistrat creșteri exponențiale. Operatorii din industria locală au fost supuși unui tur de forță al organelor de control, cu decizii de moment și contraziceri care au blocat și bulversat activitatea profesională, și-așa aflată în dificultate (a se vedea situația închiderii abuzive a teraselor într-un weekend, ca urmare a greșitei interpretări a deciziilor naționale, în care Timișul de fapt nu era implicat, deoarece nu intra în zonă de risc, dar după un studiu atent al textului de lege, s-a revenit).

Se susține că s-au organizat evenimente mari, cu nerespectarea recomandărilor legale, care au generat răspândirea virusului. Unde au fost organele de control, care au venit în locațiile noastre în echipe de câte 20 de funcționari, de ce nu am auzit de amenzi și sancțiuni drastice de la acele evenimente periculoase pentru sănătatea noastră? De ce suntem sancționați cei care am respectat regulile, am colaborat cu autoritățile, am cheltuit sume imense pentru protecția oaspeților noștri?

Nu am avut niciun caz de îmbolnăvire în întregul sector de activitate, ne-am apărat angajații cu strășnicie, ca dovadă că nu avem niciun focar de infecție la nivel de industrie, față companiile mari din Timiș care au avut o rată mare a îmbolnăvirilor.

Deși angajații noștri sunt mult mai expuși în fața unor oaspeți care tușesc, răd, discută cu cei care se ocupă de buna lor stare, nu am înregistrat niciun focar de infecție.
Toți acești indicatori nu sunt o exprimare a eforturilor noastre de a menține această activitate pe linia de plutire, a întelegerii de care au dat dovadă angajații noștri pentru respectarea sănătății clienților?
Haideți să fim solidari și să închidem întreaga economie, tot ceea ce reprezintă un real pericol pentru sănatatea țării, nu numai HORECA! De ce hotelurile și restaurantele au venit să sprijine sistemul medical în pandemie, desi erau riscuri extreme, iar activitatea lor era blocată total? Atunci nu era un pericol, doar acum?

În majoritatea țărilor europene, chiar și în Turcia, restaurantele funcționează. Sunt respectate restricții, reglementări speciale, dar horeca funcționează și nu dăunează sănătății generale, mai mult ca orice altă activitate normală. Pentru orice abuz și derapaj există organe de control care pot sancționa aspru nespectarea legilor speciale.

Din aceste considerente ne alăturăm cererilor colegilor de la HORA pentru drepturile noastre la nivel national și

SUSȚINEM

a) Eliminarea restaurantelor de pe lista activităților cu risc de răspândire a COVID-19 și, astfel, permiterea funcționării fără sincope, cu un set de măsuri
agreate în prealabil cu reprezentanții industriei și respectate de către toți operatorii;
b) Restituirea datoriilor statului către proprietarii de restaurante;
• TVA de recuperat și CASS- sume restante încă de la inceputul anului;
• Șomaj tehnic și 41,5% – sumele restante din lunile iulie- august;
c) Reeșalonarea datoriilor pe 12 luni, luând în considerare plata acestora începând cu Iulie 2021;
d) Extinderea modelului Kurzarbeit până la 80% din totalul orelor de muncă.

e) Ajutor de stat sub forma a 20% din diferența cifrei de afaceri înregistrate de operatori în 2020 vs 2019.
f) De asemenea, pe plan local, susținem reducerea cu 50% a nivelului taxelor și impozitelor locale (impozit clădiri, terenuri, taxă hotelieră) pentru următorii doi ani, doar pentru operatorii din HORECA, pentru sprijinirea revenirii acestei industrii.

Ne dorim în continuare să fim parteneri și sprijin în dezvoltare regiunii după pandemie, în crearea unui potențial turistic real pe plan local.
Timișoara nu poate fi capitală culturală, dacă industria ospitalității dispare sau este preluată de companii multinaționale puternice. Nicio regiune nu poate fi ospitalieră atîta timp căt nu are antreprenori locali care să promoveze cultura, gastronomia și tradiția autohtonă. Cu siguranță cosmopolitismul și unicitatea regiunii noastre pot fi puse în valoare doar de cei care trăiesc și cunosc spiritul autohton.

Timișoara, 23.10.2020

Cu deosebită considerație,
PATRONATUL HO-RE (HOTELURI SI RESTAURANTE) TIMIȘOARA
Prin Dna. Corina Macri,
Președinte